ANDEREN

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :25/06/2014 KANAALPLAN

Initiatiefadvies ten gevolge van een gebrek aan een officiële raadpleging

advies :31/03/2011 ONTWERP VAN GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN AFBAKENING VSGB
advies :06/07/2010 OPVOLVING VAN DE ADVIEZEN GOC
Gevonden aantal : 3

Algemene beschrijving / Procedure betreffende de GOC

(BWRO art. 7)

[…] De Gewestelijke Commissie kan, inzake de uitvoering of de aanpassing van de plannen en verordeningen waarover zij zich moet uitspreken, opmerkingen maken of suggesties voordragen bij de Regering.
Zij stelt algemene richtlijnen voor in verband met het voorbereiden en het opmaken van ontwikkelings- en bestemmingsplannen alsmede van stedenbouwkundige verordeningen.
De Regering kan bovendien alle kwesties met betrekking tot de ontwikkeling van het Gewest aan de Gewestelijke Commissie voorleggen.

[…]