ONTWERP VAN GEZAMENLIJK DECREET EN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJ DE BRUSSELSE INSTELLINGEN

VOORONTWERP VAN MULTIFUNCTIONEEL BEHEERPLAN VAN HET ZONIENWOUD

ONTWERPBESLUIT BETREFFENDE HET INFORMATIE- EN PARTICIPATIEPROCES VOOR HET PUBLIEK BIJ DE UITWERKING VAN DE RICHTPLANNEN VAN AANLEG

ONTWERPBESLUITEN – GOC/ADVIESORGANEN-BELEIDINGSCOMITE BBP-GSV

ONTWERP GBP – NOORD-ZUIDVERBINDING – ADVIES

Activiteitenverslag 2016

GPDO 2017 – Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling – Advies van 23/11/2017

ONTWERP LASTENBOEK VAN HET MER- GEWESTELIJKE MOBILITEITSPLAN (GOOD MOVE)

ONTWERPBESLUIT – BBP HEIZEL – GGB 15

ONTWERPBESLUIT BETREFFENDE DE STADSVERNIEUWINGSCONTRACTEN