ONTWERPBESLUIT DAT DE STRUCTUUR VASTLEGT VAN DE MILIEUEFFECTENRAPPORTEN

Activiteitenverslag

ONTWERP VAN GEZAMENLIJK DECREET EN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJ DE BRUSSELSE INSTELLINGEN

VOORONTWERP VAN MULTIFUNCTIONEEL BEHEERPLAN VAN HET ZONIENWOUD

ONTWERPBESLUIT BETREFFENDE HET INFORMATIE- EN PARTICIPATIEPROCES VOOR HET PUBLIEK BIJ DE UITWERKING VAN DE RICHTPLANNEN VAN AANLEG

ONTWERPBESLUITEN – GOC/ADVIESORGANEN-BELEIDINGSCOMITE BBP-GSV

ONTWERP GBP – NOORD-ZUIDVERBINDING – ADVIES

Activiteitenverslag 2016

GPDO 2017 – Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling – Advies van 23/11/2017

ONTWERP LASTENBOEK VAN HET MER- GEWESTELIJKE MOBILITEITSPLAN (GOOD MOVE)