WETGEVING : voorontwerpen van ordonnantie en ontwerpenbesluit

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :28/06/2018 ONTWERPBESLUIT DAT DE STRUCTUUR VASTLEGT VAN DE MILIEUEFFECTENRAPPORTEN
advies :31/05/2018 ONTWERP VAN GEZAMENLIJK DECREET EN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJ DE BRUSSELSE INSTELLINGEN
advies :24/04/2018 ONTWERPBESLUIT BETREFFENDE HET INFORMATIE- EN PARTICIPATIEPROCES VOOR HET PUBLIEK BIJ DE UITWERKING VAN DE RICHTPLANNEN VAN AANLEG
advies :29/03/2018 ONTWERPBESLUITEN – GOC/ADVIESORGANEN-BELEIDINGSCOMITE BBP-GSV
advies :01/12/2016 ONTWERPBESLUIT BETREFFENDE DE STADSVERNIEUWINGSCONTRACTEN
advies :06/09/2016 VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE OPRICHTING VAN BRUSSEL STEDENBOUW & ERFGOED
advies :28/04/2016 ONTWERPBESLUIT – DUURZAME WIJKCONTRACTEN

Ontwerpbesluit van de BHG met betrekking tot de duurzame wijkcontracten

Gevonden aantal : 24

Algemene beschrijving

Wijzigingen van het BWRO

Procedure betreffende de GOC

(BWRO art. 7)

[…] De Regering vraagt het advies van de Gewestelijke Commissie betreffende de voorontwerpen van ordonnantie en de ontwerpbesluiten die betrekking hebben op de aangelegenheden bedoeld in dit Wetboek die een aanzienlijke impact hebben op de ontwikkeling van het Gewest. De Gewestelijke Commissie brengt haar advies uit binnen dertig dagen (1) na ontvangst van de aanvraag. […]

 (1) Minstens de helft van de termijn van negentig dagen valt buiten de schoolvakantieperioden.