WETGEVING : voorontwerpen van ordonnantie en ontwerpenbesluit

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :04/02/2016 VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE HERVORMING VAN HET BWRO
advies :18/01/2016 VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE STEDELIJKE HERWAARDERING
advies :13/11/2014 VOORONTWERPEN VAN ORDONNANTIES – BRUSSELS PLANNINGSBUREAU (BPB) EN MAATSCHAPPIJ VOOR STEDELIJKE INRICHTING (MSI)
advies :19/09/2013 VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING VAN HET BRWO – ADMINISTRATIEVE BOETES

Hervorming van de vervolging van overtredingen inzake stedenbouw en patrimonium

advies :23/04/2013 ONTWERP BESLUIT – STEDENBOUWKUNDIGE LASTEN

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige lasten die opgelegd worden bij de uitreiking van stedenbouwkundige vergunningen

advies :17/11/2011 VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING VAN HET BWRO INZAKE ERFGOED

Voorontwerp van ordonnantie van het BHG tot wijziging van het BWRO (art.11 ; 98 ; 177 ; 206 ; 240)

advies :23/09/2010 ONTWERP VAN BESLUIT – WERKEN VAN GERINGE OMVANG VRIJGESTELD VAN VERGUNNING

Handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of van de medewerking van een architect

Gevonden aantal : 24

Algemene beschrijving

Wijzigingen van het BWRO

Procedure betreffende de GOC

(BWRO art. 7)

[…] De Regering vraagt het advies van de Gewestelijke Commissie betreffende de voorontwerpen van ordonnantie en de ontwerpbesluiten die betrekking hebben op de aangelegenheden bedoeld in dit Wetboek die een aanzienlijke impact hebben op de ontwikkeling van het Gewest. De Gewestelijke Commissie brengt haar advies uit binnen dertig dagen (1) na ontvangst van de aanvraag. […]

 (1) Minstens de helft van de termijn van negentig dagen valt buiten de schoolvakantieperioden.