WETGEVING : voorontwerpen van ordonnantie en ontwerpenbesluit

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :29/05/2008 VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE TOT WIJZIGING VAN HET BWRO
advies :24/03/1995 UITVOERINGSBESLUIT OVER DE GEMOP

Ordonnantie houdende de organisatie van de planning en stedebouw van 29 augustus 1991 - artikels 35 en 36 over het GemOP

advies :31/03/1994 BBP – BASISDOSSIERS – Voorstel

Onderzoek en voorstel van de Commissie aan de Regering - Inhoud van de basisdossiers (art.4,6° Besl. van de Executieve van 29 juni 1992)

Gevonden aantal : 24

Algemene beschrijving

Wijzigingen van het BWRO

Procedure betreffende de GOC

(BWRO art. 7)

[…] De Regering vraagt het advies van de Gewestelijke Commissie betreffende de voorontwerpen van ordonnantie en de ontwerpbesluiten die betrekking hebben op de aangelegenheden bedoeld in dit Wetboek die een aanzienlijke impact hebben op de ontwikkeling van het Gewest. De Gewestelijke Commissie brengt haar advies uit binnen dertig dagen (1) na ontvangst van de aanvraag. […]

 (1) Minstens de helft van de termijn van negentig dagen valt buiten de schoolvakantieperioden.