IKEA WET

Ontwerpbesluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

  1. houdende de wijziging van het regeringsbesluit van het BHG van 12 december 2002 betreffende de aan een stedenbouwkundige vergunning onderworpen gebruikswijzigingen
  2. houdende de wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies
Krachtlijnen die de gewenste wijzigingen van het Brussels wetboek van ruimtelijke ordening moeten sturen met het oog op de regionalisering van de wet op de handelsvestiging