ONTWERP LASTENBOEK VAN HET MER- GEWESTELIJKE MOBILITEITSPLAN (GOOD MOVE)

ONTWERPBESLUIT – BBP HEIZEL – GGB 15

ONTWERPBESLUIT BETREFFENDE DE STADSVERNIEUWINGSCONTRACTEN

GBP HEIZEL – ONTWERP VAN GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP (GGB 15)

WIJZIGING VAN HET GBP HOUDENDE HET ONTWERP METRO NOORD – Bestek van MEV

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE OPRICHTING VAN BRUSSEL STEDENBOUW & ERFGOED

Activiteitenverslag 2015

ONTWERPBESLUITEN – NATUURRESERVATEN – ZAVELENBERG

MOLENBEEK – ONTWERP VAN BBP – 6D

ONTWERPBESLUIT – DUURZAME WIJKCONTRACTEN