ONTWERPBESLUITEN – GOC/ADVIESORGANEN-BELEIDINGSCOMITE BBP-GSV

ONTWERP GBP – NOORD-ZUIDVERBINDING – ADVIES

Activiteitenverslag 2016

GPDO 2017 – Ontwerp van Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling – Advies van 23/11/2017

ONTWERP LASTENBOEK VAN HET MER- GEWESTELIJKE MOBILITEITSPLAN (GOOD MOVE)

ONTWERPBESLUIT – BBP HEIZEL – GGB 15

ONTWERPBESLUIT BETREFFENDE DE STADSVERNIEUWINGSCONTRACTEN

GBP HEIZEL – ONTWERP VAN GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP (GGB 15)

WIJZIGING VAN HET GBP HOUDENDE HET ONTWERP METRO NOORD – Bestek van MEV

Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.

VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE OPRICHTING VAN BRUSSEL STEDENBOUW & ERFGOED