PROJECT-PLAN MER – Omvorming van de RO – vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe – A1/E19 (Machelen)

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :04/11/2008 PROJECT PLAN MER
Gevonden aantal : 1

Algemene beschrijving

Omvorming van de RO vak A3/E40 (Sint-Stevens-Woluwe) – A1/E19 (Machelen)

Algemene beschrijving / Procedure betreffende de GOC

(BWRO art. 7)

[…] De Gewestelijke Commissie kan, inzake de uitvoering of de aanpassing van de plannen en verordeningen waarover zij zich moet uitspreken, opmerkingen maken of suggesties voordragen bij de Regering.
Zij stelt algemene richtlijnen voor in verband met het voorbereiden en het opmaken van ontwikkelings- en bestemmingsplannen alsmede van stedenbouwkundige verordeningen.
De Regering kan bovendien alle kwesties met betrekking tot de ontwikkeling van het Gewest aan de Gewestelijke Commissie voorleggen.

[…]