ONTEIGENINGSPLANNEN

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :21/12/2006 STAD BRUSSEL – ONTEIGENINGSPLAN BRUYNSTRAAT
Gevonden aantal : 1

Algemene beschrijving

(BWRO art. 69)

Elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor de uitvoering van de bepalingen met bindende kracht en verordenende waarde van de in deze titel bepaalde plannen, kan door onteigening ten algemenen nutte tot stand worden gebracht. Ongeacht de bepalingen die andere overheden bevoegd verklaren tot onteigenen, kunnen als onteigenende instanties optreden: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeenten van het Gewest en de openbare instellingen alsmede de organen die van het Gewest afhangen en bij ordonnantie bevoegd verklaard zijn om ten algemenen nutte te onteigenen

Procedure betreffende de GOC voor de uitwerking / wijziging van het plan (*)

(BWRO art 73)

Wanneer de onteigening wordt gevorderd met het oog op de uitvoering van het gewestelijk bestemmingsplan, wordt het onteigeningsplan na het advies van de overlegcommissie en vóór de beslissing van de Regering aan de Gewestelijke Commissie ter advies voorgelegd.

(*) Generale procédure (BRWO art. 70 ; 71 ; 72 ; 74 ; 75 ; 76)