GBP : ontwerpen van Gewestelijk Bestemmingsplan

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :10/11/2016 GBP HEIZEL – ONTWERP VAN GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP (GGB 15)
advies :06/09/2016 WIJZIGING VAN HET GBP HOUDENDE HET ONTWERP METRO NOORD – Bestek van MEV

Ontwerp van bestek van het milieueffectenverslag van het ontwerp van gedeeltelijke wiziging van het GBP

advies :15/03/2016 GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP GGB 15 ‐ HEIZEL – ONTWERP LASTENBOEK BETREFFENDE DE UITWERKING VAN EEN AANVULLING VOOR HET MER
advies :29/10/2012 ONTWERP VAN DEMOGRAFISCH GBP

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 29 maart 2012 houdende goedkeuring van het ontwerp ter gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan van 3 mei 2001

advies :25/09/2012
staatsblad :25/09/2012
WIJZIGING VAN HET GBP – EASTMAN ONTWERP
advies :26/05/2011 WIJZIGING VAN HET GBP – Bestek van MEV

Ontwerp van bestek van het milieueffectenverslag van het ontwerp van gedeeltelijke wiziging van het GBP

advies :19/03/2009 GBP WIJZIGING VOOR DIABOLO – spoorverbinding

Ontwerp van gewestelijk bestemmingsplan tot gedeeltelijke wijziging van het GBP (art.25§5 van het BWRO) met het oog op de verwezenlijking van het project genaamd "DIABOLO": nieuwe spoorverbinding tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de nationale luchthaven

Gevonden aantal : 10