PROJETS D'ARRETES

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :29/03/2018 ONTWERPBESLUITEN – GOC/ADVIESORGANEN-BELEIDINGSCOMITE BBP-GSV
advies :01/12/2016 ONTWERPBESLUIT BETREFFENDE DE STADSVERNIEUWINGSCONTRACTEN
advies :28/04/2016 ONTWERPBESLUIT – DUURZAME WIJKCONTRACTEN

Ontwerpbesluit van de BHG met betrekking tot de duurzame wijkcontracten

Gevonden aantal : 3

Algemene beschrijving / Procedure betreffende de GOC

(BWRO art. 7)
[…] De Regering vraagt het advies van de Gewestelijke Commissie betreffende de voorontwerpen van ordonnantie en de ontwerpbesluiten die betrekking hebben op de aangelegenheden bedoeld in dit Wetboek die een aanzienlijke impact hebben op de ontwikkeling van het Gewest. De Gewestelijke Commissie brengt haar advies uit binnen dertig dagen (1) na ontvangst van de aanvraag. […].

(1) Minstens de helft van de termijn van negentig dagen valt buiten de schoolvakantieperioden.