168 gevonden aantal

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :14/09/2017 ONTWERPBESLUIT – BBP HEIZEL – GGB 15
advies :14/09/2017 ONTWERP LASTENBOEK VAN HET MER- GEWESTELIJKE MOBILITEITSPLAN (GOOD MOVE)
advies :01/12/2016 ONTWERPBESLUIT BETREFFENDE DE STADSVERNIEUWINGSCONTRACTEN
advies :10/11/2016 GBP HEIZEL – ONTWERP VAN GEDEELTELIJKE WIJZIGING VAN HET GBP (GGB 15)
advies :06/09/2016 VOORONTWERP VAN ORDONNANTIE HOUDENDE DE OPRICHTING VAN BRUSSEL STEDENBOUW & ERFGOED