179 gevonden aantal

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :28/06/2018 ONTWERPBESLUIT DAT DE STRUCTUUR VASTLEGT VAN DE MILIEUEFFECTENRAPPORTEN
advies :06/06/2018 Activiteitenverslag
advies :31/05/2018 VOORONTWERP VAN MULTIFUNCTIONEEL BEHEERPLAN VAN HET ZONIENWOUD
advies :31/05/2018 ONTWERP VAN GEZAMENLIJK DECREET EN ORDONNANTIE BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJ DE BRUSSELSE INSTELLINGEN
advies :24/04/2018 ONTWERPBESLUIT BETREFFENDE HET INFORMATIE- EN PARTICIPATIEPROCES VOOR HET PUBLIEK BIJ DE UITWERKING VAN DE RICHTPLANNEN VAN AANLEG