RICHTPLAN VAN AANLEG (RPA) /RICHTSCHEMA

Datum Titel van het document bestand (en)
advies :23/06/2015 ONTWERP VAN RICHTSCHEMA VOOR DE WIJK VAN HET STATION BRUSSEL – ZUID ‘HET WOONVRIENDELIJKE STATION’
advies :16/07/2013 RICHTSCHEMA – SCHAARBEEK VORMING

Ontwerp van Richtschema Schaerbeek Vorming (Hefboomgebied nr 11)

advies :14/09/2010 RICHTSCHEMA VRT

Hefboomgebied nr 12

advies :09/10/2008 RICHTSCHEMA THURN en TAXIS

Hefboomgebied nr 5

advies :28/02/2008 RICHTSCHEMA EUROPESE WIJK
advies :26/10/2006 RICHTSCHEMA HEFBOOMGEBIED KRUIDTUIN
Gevonden aantal : 6

Algemene beschrijving / Procedure betreffende de GOC

(BWRO art. 7)
[…] De Gewestelijke Commissie kan, inzake de uitvoering of de aanpassing van de plannen en verordeningen waarover zij zich moet uitspreken, opmerkingen maken of suggesties voordragen bij de Regering.  Zij stelt algemene richtlijnen voor in verband met het voorbereiden en het opmaken van ontwikkelings- en bestemmingsplannen alsmede van stedenbouwkundige verordeningen.  De Regering kan bovendien alle kwesties met betrekking tot de ontwikkeling van het Gewest aan de Gewestelijke Commissie voorleggen. […]