INVITATION COLLOQUE - TRENTE ANS DE LA CRD - 30 mai 2023

Colloquium en Academische zitting van 30 mei 2023 in het Brussels Parlement "Dertig jaar expertise in dienst van het Brussels Gewest"

— onthaal Colloquium 8u30 - onthaal Academische zitting 16u30

Brussels Parlement - Lombardstraat 69
1000 Brussel
België

Tijdens het colloquium wordt de balans opgemaakt van de vele adviesraden, raadplegingsprocedures, participatiemodellen en expertise die aan het Brusselse beleid ondersteunen. Het is ook een gelegenheid om een reeks suggesties voor vernieuwing en verdieping te bespreken. Deze debatten zijn voorbereid op basis van drie diepgaande discussienota's en verrijkt in drie voorbereidende workshops (zie hieronder).

1.1. Benoît Périlleux

1.2. Antoine Crahay, Sarah Lagrillière

1.3. Tom Sanders, Annabel Monneaux

1.4. Mathieu Berger, Raf Pauli

1.5. Paul Vermeylen

2.1.1. Nicolas Dotti

2.1.2. Emmanuelle Pottier

2.1.3. Yves Hanin

2.1.4. Dirk Jacobs

2.2.1. Yves Van de Casteele

2.2.2. Bruno Clerbaux

2.2.3. Damien Boone

2.3.1. Isabelle Quoilin

2.3.2. Serge Kempeneers

2.3.3. Michel Hubert

3.1.1. Louise Carlier

3.1.2. Luc Schuiten

3.1.3. Benoît Moritz

3.2.1. Roland Dudal

3.2.2. Ans Persoons